!
!
Wet van sabine

Absorptiecoëfficiënt

De absorptiecoëfficiënt is een maat voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst als aandeel van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak is blootgesteld. De waarde ligt altijd tussen 0 (als al het geluid wordt gereflecteerd) en 1 (als al het geluid wordt geabsorbeerd).

Oftewel de hoeveelheid een materiaal geluid absorbeert. Hoe hoger de absorptiecoëfficiënt, hoe beter de akoestiek.

Volgend de wet van Sabine kan je met behulp van de formule de nagalmtijd (T) uitrekenen met de volume (V), de som van alle wandoppervlakken (O) en de absorptiecoëfficiënten (α).

Beton heeft weer een ander absorberend vermogen dan een raam of de houten kozijnen, dus het uitrekenen via deze formule is een lastig karwei en een meting laten uitvoeren geeft direct duidelijkheid.