!
!

Akoestiek verbeteren

Om de akoestiek in sporthallen te verbeteren zullen we eerst een meting moeten verrichten hoe de akoestiek is op dat moment.

Slechte akoestiek zorgt er voor dat werknemers die in die ruimte moeten werken gehoorbeschadiging kunnen oplopen en dat mensen harder moeten praten om boven het geluid uit te komen.

Dit doen we door middel van een geluidsmeter en een ruisbron waarmee we op bepaalde frequenties de nagalmtijd bepalen en zodoende vaststellen of, en hoeveel noodzakelijke geluidsdemping aangebracht moet worden.

Vervolgens gaan we over tot plaatsing van de akoestische panelen en/of akoestisch plafond om de nagalm te beperken. Na afronding doen we een nameting om vast te stellen hoeveel de nagalm is gezakt en of deze binnen de bepaalde norm valt.