logo geluid

Geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie is essentieel in sporthallen en gymzalen waar veel geluid wordt geproduceerd. Geluidsabsorptie voorkomt een slechte akoestiek. Door geluidsdemping toe te passen via akoestische panelen en eventueel een akoestisch plafond kunnen we zorgen dat de nagalmtijd geminimaliseerd wordt en zo de akoestiek wordt verbeterd.

Om dit te bewerkstelligen plaatsen we waar nodig, na het vaststellen van de nagalmtijd en of deze buiten de norm valt, akoestische panelen en/of een akoestisch plafond om de akoestiek te verbeteren en zo er voor te zorgen dat het geluidsniveau binnen de norm valt.