!
!
geluid

Nagalmtijd

Nagalmtijd is de tijd waarin een geluidssignaal ten gevolge van uitdemping 60 decibel in niveau daalt.

De nagalmtijd hangt af van de volume van de zaal, de oppervlakte van alle wanden en de absorptiecoëfficiënten - de maat voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst.

Hieruit kunnen we concluderen of de akoestiek verbetering behoeft en in welke mate.

Door het NOC*NSF is een norm vastgesteld hoe lang de nagalmtijd mag zijn in sporthallen.

 

Categorie

Volume (m3)

Tgem (s)

A1 Gymnastieklokaal

1700

1
A2 Sportzaal

1701 - 2100

1,1
A3 1/3 sportzaal

2101 - 2400

1,1
B1 Sportzaal

2401 - 3200

1,3
B2 Sportzaal

3201 - 4350

1,4
B3 2/3 sporthal

4351 - 6300

1,5
C1 Sporthal

6301 - 7400

1,7
C2 Sporthal

7401 - 9500

1,8
C3 Sporthal

9501 - 12400

1,9
D1 Sporthal

12401 - 17250

2
D2 Sporthal

17251 - 29000

2,3
Tgem is rekenkundig de gemiddelde van de nagalmtijd in de frequentiebanden 125 t/m 4000 Hz.